Privacybeleid Axihandel

Privacy

Axihandel respecteert de privacy van de gebruikers van haar website, datafeeds en API’s en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die hier verstrekt wordt vertrouwelijk wordt behandeld. We voldoen hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan ons stelt.

Bescherming van Persoonsgegevens

Axihandel zal persoonsgegevens alleen gebruiken met toestemming en medeweten van de betrokkene voor zover het noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren en eventueel voor de uitvoering van gevraagde (after-sales) service. In alle andere gevallen worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is i.v.m. wettelijke regelgeving en verplichtingen.

Uw emailadres en/of telefoonnummer zal door Axihandel alleen gebruikt worden voor communicatie over gevraagde informatie, toekomstige of lopende bestellingen, service (waaronder after sales service) en indien gewenst, voor het toesturen van een nieuwsbrief.

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u dit via ons ticketsysteem aan ons doorgeven.

Axihandel zal persoonsgegevens zolang bewaren als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de desbetreffende persoonsgegevens zijn verstrekt en verwerkt en zolang dit noodzakelijk is i.v.m. wettelijke regelgeving en verplichtingen.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens, die aan Axihandel zijn verstrekt heeft een geheimhoudingsverplichting, zowel medewerkers van Axihandel als alle derden die ingeschakeld worden in de processen die nodig zijn om de opdrachten te verwerken. Axihandel is niet tot geheimhouding verplicht indien de betrokkene instemt met de verstrekking van de persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging

Axihandel heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking door onbevoegden.

Wijzigen Privacybeleid

Axihandel behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd.

DPDSBBiDealKenniscentrum HandelPost NLTransmissionKluis