Dropshipping met of zonder Product Datafeed

Voor dropshippers gelden speciale prijzen

Voorwaarden Dropship Overeenkomst met of zonder Product Datafeed

 1. De Wederverkoper kan zijn bestelling laten dropshippen naar een willekeurig adres in Nederland en verschillende Europese landen (zie onze website) met als afzender zijn eigen bedrijfsgegevens. Heeft de Wederverkoper geen Dropship Overeenkomst dan worden de bedrijfsgegevens van Axihandel als afzender weergegeven.
 2. De Wederverkoper dient bij het aanvragen van de Dropship Overeenkomst aan te geven via welke websites hij de artikelen zal verkopen. De gegevens uit de CSV of XML product datafeed mogen uitsluitend op deze websites gebruikt worden.
 3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van een product datafeed kan een inbreuk vormen op rechten van intellectuele eigendom en regelgeving in de breedste zin van het woord. Een CSV of XML product datafeed mag niet aan een derde partij doorgegeven worden. Gebeurt dit toch dan is de Wederverkoper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Axihandel daardoor direct of indirect ontstaan.
 4. Axihandel zet dagelijks meerdere keren een actuele CSV en XML productfeed klaar. De Wederverkoper kan hieruit de categorieën en producten kiezen, die hij in zijn webshop wil inladen.
 5. Indien van een product datafeed gebruik wordt gemaakt is de Wederverkoper volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de product datafeed en toegangskey en de koppeling van de product datafeed in zijn webshop.
 6. Axihandel stelt hoge eisen aan het verstrekken van de juiste informatie in de product datafeeds, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit en/of het voorkomen van eventuele fouten in de informatie in de product datafeeds.
 7. Axihandel is te allen tijde gerechtigd om de Dropship Overeenkomst en/of product datafeed met onmiddellijke ingang te beëindigen, en/of de toegangskey te blokkeren. De Wederverkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door Axihandel in verband met de beëindiging van de Dropship Overeenkomst en/of product datafeed door Axihandel.
 8. Er wordt eenmalig een bedrag gerekend van €49,95 voor opstartkosten voor dropshipping met of zonder CSV of XML bestand.
 9. Hotlinking is NIET toegestaan. Wordt er geconstateerd dat een Wederverkoper zich hieraan schuldig maakt dan wordt zijn account direct gedeactiveerd.

Annuleren

 1. Annuleringen kunnen dagelijks voor 16.00 uur ingezonden worden via het ticketsysyeem.
 2. Annuleringen die naar een Axihandel emailadres verzonden worden kunnen niet in behandeling worden genomen.
 3. Is de annulering toch naar een Axihandel emailadres verzonden of is de annulering na 16.00 uur doorgegeven en is daardoor de bestelling toch verstuurd dan zijn de onkosten daarvan voor de Wederverkoper.

After Sales Service

 1. Binnen de dropship regeling, heeft alleen de Wederverkoper contact met zijn klanten. Axihandel treedt op geen enkel moment in contact met de klanten van de Wederverkoper.
 2. De Wederverkoper dient contact op te nemen met Axihandel voor after sales service.
 3. Alleen defecte producten kunnen door Axihandel in behandeling worden genomen. Axihandel neemt geen niet-defecte producten retour.
 4. Het defecte product wordt niet direct aan Axihandel geretourneerd, maar de Wederverkoper dient eerst contact op te nemen met Axihandel over de te volgen procedure voor de service-afhandeling.
 5. Producten die zonder toestemming van Axihandel aan Axihandel retour worden gestuurd kunnen niet in behandeling worden genomen.

Hoe vraagt u een Dropship Overeenkomst met of zonder CSV of XML product datafeed aan?

Log in op uw account.
Klik op het pijltje naast de accountnaam en klik daarna op Dropshipping
Hier kunt u een Dropship Overeenkomst aanvragen door op Aanvragen te klikken.
Vul de gevraagde gegevens in en klik hierna op de knop Verstuur Aanvraag.
Zodra de opstartkosten zijn betaald wordt de Dropship Overeenkomst geactiveerd en krijgt u bericht waar u de CSV of XML product datafeed kunt downloaden.

DPDSBBiDealKenniscentrum HandelPost NLTransmissionKluis